Ordforklaring:

Community er et engelsk, der i gamer-sammenhæng oftest bruges til at beskrive et større eller mindre spillerfællesskab på baggrund af interesse – f.eks. et “FPS community” eller lign.

Fællesskabet kan være meget løst og kræver ikke nødvendigvis personlige forbindelser eller fysisk interaktion.

Se også Klan.