Ordforklaring:

Forkortelse for “Daily reward”.

Udtrykket dækker over en belønning, som man får for at logge ind og gennemføre dagens første opgave i et spil.

Visse spil giver også “streaks”, der belønner, at man gentagne dage har modtaget sin daily. Jo højere uforstyrret “streak” man opnår, desto bedre belønning.

Man får altså et incitament til at spille hver dag, og hvis dette gøres kontinuerligt, vil der ofte følge større belønninger med. 

Hvis man ikke får spillet en enkelt dag, går man altså glip af belønningen og man mister sit samlede streak.

Denne form for belønning for at spille hver dag er med til at gøre spillet til en vane, og sådan bruger man mere tid på det. Det vil samtidig være sværere at holde op med at spille.

Se også Reciprocity og Consistency.