Ordforklaring:

Digital mobning er et væsentligt problem på internettet, f.eks. viser en undersøgelse fra 2018, at op mod 11% af alle 11-årige har prøvet at blive mobbet på nettet.

Ifølge undersøgelsen oplever unge, der er udsat for digital mobning i højere grad:

  • Mistrivsel
  • Social eksklusion
  • Ensomhed
  • Lavt selvværd
  • Selvskadende adfærd

Digital Mobning er også et fænomen, der eksisterer i stort omfang i computerspil, hvor man i større eller mindre grad kan blive mødt med fænomenet i bl.a. spillenes tekst- eller voice chat.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed: Skolebørnsundersøgelsen 2018