Ordforklaring:

Imba er en forkortelse for ‘imbalanced’, som betyder ubalanceret.

Det bruges som regel om en genstand i spillet, der giver en uforholdsmæssig stor fordel i spillet.

Ofte er det et våben, der omtales som imba, hvilket vil sige, at våbnet ikke har nok svagheder til at udligne dets relative styrker ift. andre våben i spillet. (se også OP)

Hvis et våben eller en figur kan vælges konsekvent i et spil, og spilleren ved dette valg har en stor fordel, så kan der være tale om at våbnet/figuren er imba.