Ordforklaring:

“In-game” betyder “i spillet” og bruges oftere til at differentiere mellem spilelementer og elementer uden for spillet.

F.eks. kan man tale om “in-game-belønning”, der er kan være ressourcer eller lign. som ikke kan tages ud af spillet og bruges i virkeligheden.