Ordforklaring:

Et “loadout” er en spillers valg af udstyr i en given spilsituation.

Ofte er der tale om forhåndsvalg, hvor spilleren har et bestemt antal loadouts at modificere før spillet, så det i kampens hede er hurtigt at skifte mellem f.eks. feltlægens og snigskyttens udstyr.