Ordforklaring:

Afledt af “scam”, engelsk for “svindel”. Når man bliver svindlet på internettet.